טקס חלאקה

בקרב עדות רבות בישראל נהוג שלא לספר את שערות הילד עד לגיל שלוש,

אז עורכים טקס תספורת חגיגית.

ישנם המכנים אותו בשם 'חלאקה' (תספורת בשפה הערבית) או 'אפשערניש' (בשפת האידיש).

בישראל,

רבים נוהגים לחגוג את התספורת ליד קברו של רבי שמעון בר יוחאי שבמירון, או בציון הבבא סאלי בנתיבות, כמו גם מקומות נוספים בגליל כמו ציון חוני המעגל.

אך ניתן לחגוג את התספורת בכל מקום.

מחכים עד גיל 3
למספר שלוש משמעות רבה ביהדות.

הציווי התנכ"י קובע כי כאשר נוטעים עץ פרי חדש בארץ ישראל אסור לאכול מפרותיו בשלושת השנים הראשונות.

"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו: שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל; ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים לה'".

הרובד הפנימי של הפסוק לא עוסק בנטיעת עצים בלבד, מציין המדרש,

אלא גם בהליך שעובר כל ילד קטן: בשלושת השנים הראשונות לחייו הוא לא יכול לדבר ('ערלה'),

אך בשנה הרביעית הוריו מקדשים אותו ללימוד התורה

אם הילד דומה לעץ צעיר, הרי כשם שלא נהנים מפרות העץ עד לאחר 3 שנים כך אין לספר את שערותיו של הילד עד לגיל שלוש.

בחגיגת התספורת מספרים את שערות ראשו של הילד אך מותירים את ה'פיאות' (ראו להלן).

קיום מצווה זו הוא סיבה לעריכת חגיגה.ולצורתו היהודית

ניתן לחגוג את התספורת בבית-כנסת, באולם  שמחות או אפילו בבית. בישראל,

רבים נוהגים לנסוע לקברו של התנא רבי שמעון בר יוחאי במירון ולחגוג שם את התספורת,

ואחרים מקפידים לערוך את התספורת ליד קבר צדיק

מתופפים בטקס חלאקה

כל אירוע עם מתופפים הוא אירוע מוצלח, מכאן שמתופפים ושופרות בטקס חלאקה הוא כמעט חובה, ביחד עם המתופפים או הכליזמרים, נארגן תהלוכת חתנים עם חופה וכמובן נרקיד ונשמח את האורחים, לפרטים דודות מתופפים ושופרות בחלאקה שלכם התקשרו עכשיו